Mộc Riêu Nướng - Mộc Lai Rai Quán

WELCOME TO MỘC

MỘC RIÊU NƯỚNG

ẨM THỰC VIỆT HIỆN ĐẠI

MENU MỘC

Bò Lai Rai

265,000₫
giá chưa bao gồm VAT
giá chưa bao gồm VAT
giá chưa bao gồm VAT
giá chưa bao gồm VAT

GỌI ĐẶT BÀN

ĐANG MỞ CỬA

THỜI GIAN NHÀ HÀNG MỞ CỬA

THỜI GIAN NHÀ HÀNG MỞ CỬA

THỨ 2 đến THỨ 7 11:00 AM - 23:00 PM
CHỦ NHẬT 16:00 AM - 23:00 PM
mồi bén

Mồi Bén

bia ngon

Bia Ngon

Ưu Đãi Chất

Hệ thống nhà hàng